BART

 

We hebben 98 gasten en geen leden online

ledenvergadering 2019

 

 

 

Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering welke gehouden wordt op vrijdag 13  september in zaal ‘de Dijk’, aanvang 20.00 uur.

 

 

Agenda ledenvergadering 2019.

 

 

 

 

 

 

  1. Opening.

 

  1. Notulen vorige ledenvergadering.

 

  1. Financieel verslag en begroting.

 

  1. Verslag kascontrole / verkiezing nieuwe commissie.

 

  1. Bestuursnieuws.

 

  1. Terugblik activiteiten 2018/2019.

 

  1. Seizoen 2019/2020.

 

  1. Wat verder ter tafel komt.

 

  1. Rondvraag.

 

  1. Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Facebook

                                                                                          facebook icon

Ambassadeur

DLHG logo