banner 1

PHOTO 2019 11 25 15 53 09

 

2017: Schuttersgilde Claudius Civilis

2017

Waotermennekes en Waoterwiefkes,

Zoas elk jaor wut d’r deur Carnavalsvereniging ’t Land van Waoter & Wiend de orde van verdiensten uutgereik aon ’n bepaold persoon, ’n groep minse of ienstelling die zich op ’n bijzondere wijze hemme iengezet of nog steeds ienzette  veur de Paanderse gemeenschap.  Vrijwilligers zurge d’r veur dat ’t dörp leavendig en leafbaar is en blief. Zi-j zien van onschatbare waarde, zo niet onmisbaar.

Wi-j meuge ons hier ien Paandre gelukkig prijze dat we veul van disse actieve minse hemme. Ok ’t afgelope jaor is d’r wer van alles tot stand gekomme deur de ienzet van disse vrijwilligers. En of ’t nou geet um onderhoud of klusse, of juus um bestuur en organisatie, veur de scherme of juus achter de scherme, allemaol drage zi-j hun steentje bi-j aon de leafbaarheid van ons dörp.

Zi-j zurge  d’r veur dat veule verenigingen ien Paandre kunne blieve bestaon.

Carnavalsvereniging ’t Land van Waoter & Wiend wil ok dit jaor graag wer iemand efkes ien ’t zunneke zette en bedanke veur alles wat hij of zij veur Paandre he`t betekend.

Beste Waotermennekes en Waoterwiefkes, dit jaor vilt de eer te beurt aon een

Vereniging die zich al sinds 1853 ienzet veur de Paanderse gemeenschap ; De orde van verdienste geet dit jaor naor Schuttersgilde Claudius Civilis

En dan met name naor al die minse die zich jaorelang hemme iengezet als senaotslid

of lid van ’t officierencorps. Zij zurge d’r veur dat we met zien allen op de 1e zondag van oktober Paanderse Kermis kunne viere.

Mar ’t is niet alleen de organisatie van de kermis, eigenlijk zien ze ’t hele jaor deur bezig met de leafbaarheid. Ien ’t veurjaor begint dat al met ’t Koningsbal. Ientusse wurd d’r op steeds meer plekke wat georganiseerd op de aovond veur Koningsdag, mar bi-j Claudius Civilis doen ze dat al sinds jaor en dag. Dan op Koningsdag eiges zien ze ok altied van de partij veur ’n rondgang en vendelhulde. “n paor jaor gele-je hemme ze zelfs de hele organisatie van de dag op zich genome.

Dan wer ’n paor dage laoter is ‘t 4 mei, dodenherdenking. Was Claudius Civilis ien 1e instantie d’r bi-j veur de ceremonie, tegenwoordig zien ze ok nauw betrokke bi-j ’t comité ivm de organisatie. Nao afloop van ’t defilé wurd d’r dan aon iedereen ’n kumke koffie aongebode ien de tent.

Gedurende ’t jaor neme ze ok deel aon diverse concoursen, ien de eige Kring de Liemers, op ’t Gelders Eiland, mar ok daor buute en soms zelfs ien ’t buuteland. Hoe dan ok vertegenwoordige ze Paandre op disse evenementen dan ok met verve.

Sterker nog, ’t organisere van dergelijke evenementen kump ok steeds vaker veur, wat te dinke van ’t Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor, ’t Gelders Kampioenschap Bielemantreffen van ’n paor weke terug, tot aon de Federatieve Schuttersdag die ze volgend jaor op 9 september gaon organiseren.

Zo:as ik al zei volgt d’r dan ien Oktober ’t hoogtepunt van ’t jaor, de Paanderse Kermis. Daor kump meer bi-j kie:ke dan menigeen dink. Uuteindelijk wurd ’t jaor afgeslote met de ientoch van Sinterklaos waor de schutterij ok altied bi-j is.

Mar, ’t zien niet alleen de eige evenementen waorbi-j ze betrokke zien, want gedurende ’t jaor wurd d’r veul meer georganiseerd ien Paandre, en vaak speult de schutterstent daorbi-j ’n rol. De Snaöj-maert van de CV, concerten van Harmonie Wilhelmina of van n koor’, de Vakantiespeule, ’n Bierfest, de Kerstmarkt en natuurlijk onze pronkzitting. Um dat te kunne doen, mot ‘t gebouw natuurlijk wel onderhou:we worde, en daor zurg de senaot veur.

 

Waotermennekes en waoterwiefkes, a-j ’t verhaal zo beluuster dan is de hoogste tied um ze ‘ns ’n keer ien de schijnwerpers te zette. Ik wil alle aanwezige senaotslede vraoge um te gaon staon, dan worde gillie naor ’t podium begeleid, graag wil ik iedereen ien de zaol vraoge um ze te begeleide met ’n hartelijk applaus.

Nogmaals, de orde van verdienste 2017 geet dit jaor naor

Schuttersgilde Claudius Civilis