banner 1

PHOTO 2019 11 25 15 53 09

 

2018: Bart Jansen

2016

Waotermennekes en Waoterwiefkes,

Zoas elk jaor wut d’r deur Carnavalsvereniging ’t Land van Waoter & Wiend de orde van verdiensten uutgereik aon ’n bepaold persoon, ’n groep minse of ienstelling die zich op ’n bijzondere wijze hemme iengezet of nog steeds ienzette  veur de Paanderse gemeenschap.  Vrijwilligers zurge d’r veur dat ’t dörp leavendig en leafbaar is en blief. Zi-j zien van onschatbare waarde, zo niet onmisbaar.

Wi-j meuge ons hier ien Paandre gelukkig prijze dat we veul van disse actieve minse hemme. Ok ’t afgelope jaor is d’r wer van alles tot stand gekomme deur de ienzet van disse vrijwilligers. En of ’t nou geet um onderhoud of klusse, of juus um bestuur en organisatie, veur de scherme of juus achter de scherme, allemaol drage zi-j hun steentje bi-j aon de leafbaarheid van ons dörp.

Zi-j zurge  d’r veur dat veule verenigingen ien Paandre kunne blieve bestaon.

Carnavalsvereniging ’t Land van Waoter & Wiend wil ok dit jaor graag wer iemand efkes ien ’t zunneke zette en bedanke veur alles wat hij of zij veur Paandre he:t betekend.

Beste Waotermennekes en Waoterwiefkes, dit jaor vilt de eer te beurt aon een

Man.  De miste minse onder ons zullen ‘m kenne van de dubbele graafmachine waor hi-j vroeger op zat. Daormet he:t ie, ok veur vereniginge, menig gat gegraven.

O.a. veur de Kinderboerderij, waor die zelf ien ’t bestuur he:t gezete en met de buurt ‘t onderhoud deed.

En zo:as dah vroeger ging, a-j één keer ‘n baon gevonde had werd je lid van de bond. Ientusse is t:ie 60 jaor lid van de bond en onlangs gehuldigd. Blijkbaar was ’t een goed jaor, want ok 60 jaor gele-je kwam t:ie bij ’t herenkoor ien Paandre terech. Al gauw werd ’t één van de vaste waardes.

Bedink allemaol mar ‘ns hoeveul wekelijkse misse, avondwakes en begrafenisse, bruilofte, kermisse, kerstvieringen en gao zo mar deur hi-j ien die 60 jaor gezonge he:t.

Mar, ok op ander vlak he:t ie zien spore wel verdiend, hi-j is alwer 22 koster ien onze kerk en we gaon mar niet rekene hoeveul uren dat dah zien. Same met zien collega kosters zurg hi-j d’r veur dah alles tijdens de mis goed verlup.

De parochie kan ok altied op ‘m rekene as de kerk wer een grote schoonmaak en onderhoudsronde krieg. Schrobbe, koper poetse of de rame lappe, dah mik ‘m niet uut. Aon ’t eind van ’t jaor wurd de kerststal wer opgebouwd en gillie rao-je ’t al, hi-j steet klaor um te helpe.

En as d;r dan binne niks mer is, dan vilt d’r buute altied wat te doen. Wat te dinke van het onderhoud van het kerkhof en de pastorietuin, ’n flinke klus waor met plezier gewerk wurd. Mar ja, humor en streke zien aon um ok we besteed.

Waotermennekes en waoterwiefkes, a-j ’t verhaal zo beluuster dan is de hoogste tied um hum ’n keer ien de schijnwerpers te zette. Graag wil ik iedereen ien de zaol vraoge um hum te begeleide met ’n hartelijk applaus.

De orde van verdienste 2018 geet dit jaor naor

 Bart Jansen