2019: Annie Mulder

annie mulder ontvangt de orde van verdienste 

Waotermennekes en Waoterwiefkes,

Zoas elk jaor wut d’r deur Carnavalsvereniging ’t Land van Waoter & Wiend de orde van verdiensten uutgereik aon ’n bepaold persoon, ’n groep minse of ienstelling die zich op ’n bijzondere wijze hemme iengezet of nog steeds ienzette veur de Paanderse gemeenschap. Vrijwilligers zurge d’r veur dat ’t dörp leavendig en leafbaar is en blief. Zi-j zien van onschatbare waarde, zo niet onmisbaar. Wi-j meuge ons hier ien Paandre gelukkig prijze dat we veul van disse actieve minse hemme. Ok ’t afgelope jaor is d’r wer van alles tot stand gekomme deur de ienzet van disse vrijwilligers. En of ’t nou geet um onderhoud of klusse, of juus um bestuur en organisatie, veur de scherme of juus achter de scherme, allemaol drage zi-j hun steentje bi-j aon de leafbaarheid van ons dörp. Zi-j zurge d’r veur dat veule verenigingen ien Paandre kunne blieve bestaon. Carnavalsvereniging ’t Land van Waoter & Wiend wil ok dit jaor graag wer iemand efkes ien ’t zunneke zette en bedanke veur alles wat hij of zij veur Paandre he:t betekend. Beste Waotermennekes en Waoterwiefkes, dit jaor vilt de eer te beurt aon een Vrouw. Een vrouw die ’t begrip vri-jwilligerswerk met de bekende papleapel kreeg iengegote. Thuus was iedereen bezig met vri-jwilligerswerk, veural heur moeder, en ok zi-j kon bes wel wat doe:n, ok al ha-j nie altied zin. Al gauw liep ze met de missiekalenders langs de deuren. Nie veul laoter kwam ze al op 15 jaorige leaftied ien ’t bestuur van de Duim. Ze kwam daor as jonge dern tusse de vriende van heur ouwere bruur, mar ze zurgde wel veur ni-je aanwas ien de soos. Muziek is altied belangrijk veur heur gewes en ze organiseerde dan ok ien d’r eentje de 1e playbackshow met Koninginnedag. Ok ging ze regelmatig naor bandjes kie:ke en regelde ze optredens ien de Duim. Mar, de grootste liefde veur de muziek is toch wel veur de Stones. ’t Is dan ok logisch dat zi-j ien de organisatie zat van de Stonesaovonde. ’n Goeie band en veural veul sfeer hemme disse Stonesaovonde tot ’n begrip ien de regio gebrach. Met busse kwame ze naor Paandre, naor wat ientusse de grootste Stonesdag van ’t land was geworde !

Ok he:t ze nog ’n paor jaor bi-j ’t damesvoetballe gezete en daor de gang van de zaol naor ’t veld metgemak. Alleen deurdat ze op kamers ging, werkte bi-j de Fieleman en ok heel graag uutging, was disse carriere mar van korte duur.

De oudervereniging van ’t Scathe he:t iets langer van ’t enthousiasme kunne geniete, zo’n 12 jaor he:t ze zich hierveur iengezet en ien die tied veul wisselinge van de wacht me:tgemak.

Ien 2001 kwam ze bi-j de carnavalsvereniging terech. Ien erste instantie um heur bruur (en toenmalige penningmeester) te helpe, mar al gauw nam ze disse taak over. Zi-j zurgde d’r veur dat de financiële administratie perfect ien orde was en bleek al snel een belangrijke stille kracht achter de scherme. Ok bij SAP hadde ze dat ien de gaote en ok daor he:t ze same met de penningmeester ’n paor jaor de administratie gedaon. Ok was ze betrokke bi-j de planning van de vri-jwilligers tijdens de bouwwerkzaamhede op de Pauwengaard.
Ien 2017 nao 16 jaor is ze gestop bi-j de carnavalsvereniging, mar nog altied steet ze klaor met “raad en daad”. De belangrijkste rede van stoppe is dat ze aon ni-je dinge toe was. ’n paor jaor daorveur, ien 2014 werd ze helaas ernstig ziek, mar ze ging de strijd aon. As stimulans moch ze ien 2015 naor Lourdes namens Paandre, iets wat heur ech goed he:t gedaon. Al gauw leafde bi-jn heur dan ok ’t idee um iets terug te doen veur ’t dörp ……… as of ze nog niet genoeg deed of had gedaon ! Ien 2017 nam ze de stap um ien de Avondwake en Uitgeleidegroep plaots te neme, iets waor ze al langer over naogedach had, mar waor nou ech ’t moment veur was gekomme.

Ientusse werd ok schuttersgilde Claudius Civilis aon de staat van dienst toegevoeg, want wie herinnert zich de kermis van 2016 niet waorbi-j ’t koningspaar op de maondag ok nog ins ging trouwe ! Blijkbaar is d’r iets van de schutterij blieve hange, want ze duut as commissielid nou ok de ledenadministratie van Claudius Civilis.

Waor ze zich bi-j veul dinge altied fijn op de achtergrond he:t gehouwe, zooals ’t schrie:ve van een liedje veur OKO of administratie van één of ander, zo zie gi-j ze de laotste tied ok steeds vaker wat meer op de veurgrond. As presentatrice van ‘n concert van de Harmonie of de top 2000, of as verteller van ’t kerstverhaal ien de kerk is ze ientusse ’t podium wel gewend.

De bestuursleden van CV ’t Land van Waoter & Wiend viende ’t nou de hoogste tied um heur op het podium ’n keer ien goed ien de schijnwerpers te zette.

Waotermennekes en Waoterwiefkes, graag wil ik iedereen ien de zaol vraoge um te gaon staon en heur te begeleide met ’n hartelijk applaus.

 

De orde van verdienste 2019 geet naor

Annie Mulder

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.