2012: Mart Jansen

2012

Waotermennekes en Waoterwiefkes.

Zoas elk jaor wut d'r deur CV LW&W de orde van verdiensten uutgereik aon 'n bepaold persoon, 'n groep minse of ienstelling die zich op 'n bijzondere wijze hemme iengezet of nog steeds ienzette veur de Paanderse gemeenschap.
Um 't dörp leavendig en leafbaar te houwe zien vrijwilligers onmisbaar. Ien Paandre zien wi-j ien de gelukkige umstandigheid dat we veul van disse actieve minse hemme. Ok 't afgelope jaor is d'r wer van alles tot stand gekomme deur de ienzet van veule vrijwilligers. Deur de ienzet van disse minse kunne de veule verenigingen ien Paandre dan ok blieve bestaon en wurd d'r van alles georganiseerd.
Carnavalsvereniging 't Land van Waoter & Wiend wil ok dit jaor graag wir iemand efkes ien 't zunneke zette en bedanke veur alles wat hij veur Paandre he:t betekend.
Beste Waotermennekes en Waoterwiefkes, dit jaor vilt de eer te beurt aon 'n man. Afgelope waek hemme wi-j disse persoon met een bezoekje vereerd en um op de hoogte gebrach van disse onderscheiding.

De man waor ik het dit jaor over he:t zet zich, zo:as zo veul minse, op diverse vlakken ien veur verschillende verenigingen en veur 't dörp.
Of 't nou is as chauffeur bi-j tafeltje dekje, lid van orkest de Oldies of met de buurt de plantsoene onderhouwe, 't is um nie gauw te veul gevraog. Disse zake he:t hi-j
'n paor jaor gedaon of duut hi-j nog steeds. D'r zien echter ok 'n hele hoop dinge die hi-j al veur hele lange tied duut of he:t gedoan.
As koorzanger van 't herenkoor is hij al zo'n 50 jaor actief, inclusief 'n kleine pauze.
En dat hi-j 't daor heavig naor de zin he:t bliek niet alleen uut 't aantal jaore, maar ok umdat hi-j altied naor de repetitie geet, gin verjaordag overslee:t en ok nog 'ns
9 jaor veurzitter van 't koor is gewes. En as d'r dan wir 'n kerststal opgebouwd mot worden dan is hi-j natuurlijk ok wir van de partij.
Van Kerk naor Schutteri-j is mar 'n kleine stap en ok daor he:t hi-j zien spore wel verdiend, al ruum 40 jaor is hi-j officier. En ondanks het feit dat hi-j altied lopend officier is gebleve is hi-j toch 'n bekend persoon ien de schutterswereld. As luitenant van de geale sectie zurg hi-j op dinsdagmearge de laotste jaore veur wat spektakel deur de ouwere schutters. Mar ok de duitse televisie wist um ien 1974 te viende, as koning van Claudius Civilis wier hi-j geïnterviewd deur de ARD.
Kerk, Schutteri-j, dan zal de voetbal ok wel komme dink je dan, en ja heur, ok hier is hi-j jaorenlang actief gewes. Niet as voetballer, leider of ien 't hoofdbestuur, mar as bestuurslid van de supportersvereniging. Op 't moment dat Johnny Rutten stopte kwam hi-j d'r bi-j en same met o.a. Harrie Drost, Jan Leenders en Fred Tiemissen he:t hi-j zo'n 24 jaor bij de SVPSC gezete. 't Allerbekendste is hi-j as stadionspeaker van de Kuiperweide en laoter de Pauwengaard, waorbi-j 'n geintje op zien tied nie kon ontbreake.
Juus dat komische is uuteindelijk waor ech iedereen ien de zaol um van zal kenne. 57 jaor gele-je stond hi-j al op de planke bi-j de toenmalige toneelvereniging, same met minse as Jan Willems en Bart van Ophuizen. 'n Paor jaor laoter stond hi-j aon de wieg van OKO, same met Mart, Frans, Harrie, Jac, Toon, Wim en Jan was de ni-je cabaretgroep 'n feit. Met disse minse en natuurlijk ok met alle andere minse die bi-j OKO hemme gezete he:t hi-j heel wat jaore op planke gestaon en menig sketch gespeuld, liedje gezonge en spektakelnummer verzurg.
Mar niet alleen dat, ok onstond straotband Hoog Waoter en laoter zanggroep Vals Plat uut OKO en natuurlijk was hi-j hierbij van de partij en een graag geziene gast.
Same toneel speule en zinge was zien lust en zien leave, mar ok alleen stond hi-j
zien mannetje en iedereen zal de buuts van Jaonus van de trekpont dan ok nie snel vergeate. De laotste jaore is hi-j niet mir actief op 't podium, mar as d'r achter de scherme effe hulp nodig is, dan steet hi-j uiteraard paraat.

Waotermennekes en waoterwiefkes, het zal ollie intusse wel duidelijk geworde zien oaver wie ik 't het, de orde van verdienste 2012 geet naor : Mart Jansen

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.