Waotermennekes en Waoterwiefkes, 

Zoas elk jaor wut d’r deur Carnavalsvereniging ’t Land van Waoter & Wiend de orde van verdiensten uutgereik aon ’n bepaold persoon, ’n groep minse of ienstelling die zich op ’n bijzondere wijze hemme iengezet of nog steeds ienzette veur de Paanderse gemeenschap. Vrijwilligers zurge d’r veur dat ’t dörp leavendig en leafbaar is en blief. Zi-j zien van onschatbare waarde, zo niet onmisbaar.

Wi-j meuge ons hier ien Paandre gelukkig prijze dat we veul van disse actieve minse hemme. Ok ’t afgelope jaor is d’r wer van alles tot stand gekomme deur de ienzet van disse vrijwilligers. En of ’t nou geet um onderhoud of klusse, of juus um bestuur en organisatie, veur de scherme of juus achter de scherme, allemaol drage zi-j hun steentje bi-j aon de leafbaarheid van ons dörp.

Zi-j zurge d’r veur dat veule verenigingen ien Paandre kunne blieve bestaon. 

Carnavalsvereniging ’t Land van Waoter & Wiend wil ok dit jaor graag wer iemand efkes ien ’t zunneke zette en bedanke veur alles wat hij of zij veur Paandre he:t betekend.

Beste Waotermennekes en Waoterwiefkes, dit jaor vilt de eer te beurt aon een vrouw, die op verschillende vlakke ienzet veur de leafbaarheid, veulal op de achtergrond.

De meeste minse zulle eur wel kenne van Pit, daor zat ze vanaf ’t begin bi-j en van 1994 t/m 2011 is ze daor ok de veurzitter van gewes. Ien de begin jaore was ’t bi-j Pit heel vanzelfspreakend da-j ok automatisch wat ging doen veur andere verenigingen of comités. De oudervereniging bijvoorbeeld, daor zat ze van 1978 t/m 1985 bi-j. Ien die tied was de oudervereniging ok wer automatisch betrokken bi-j de vakantiespeule. Mar wat te dinke van het Sint Nicolaas comité, ok dat kwam voort uut Pit en ok daor he:t ze zich jaore lang veur iengezet. Wie herrinert zich nog de Knutsel-in, same met de jeugd knutselen ien ’t jeugdgebouw. Vanaf 1978 was ze daor op woensdagmiddag te viende.

Iets wat ok uut Pit is ontstaon is ’t comité 4 Mei. Ien 1995, 50 jaor nao de oorlog, had Lies Vonk ’t idee opgevat um wat meer van dodenherdenking te make dan alleen een bluumke bi-j ’t monument te legge. Aangezien ze ien die tied al veurzitter bi-j Pit was, werd ze benaderd deur Lies. Same hemme ze toen een herdenkingsdienst ien de kerk georganiseerd en vervolgens een kranslegging. De reacties ware lovend en de herdenkingdienst is gewoon gebleve. De laotste jaore is ’t hillemaol uutgebreid met medewerking van Harmonie Wilhelmina en schuttersgilde Claudius Civilis.

Daor is ze nog steeds bij betrokke en duut ze dat dus alwer 20 jaor.

’t Opruume van zwerfvuil is iets wat eur ok nao aon ’t hart lig. Uiteraard, vanuut Pit kwam ien 2003 het idee um hier wat met te doen. Naodat ze in 2004 heel wat minse en verenigingen had benaderd, konde ze ien 2005 veur het ers ’n ronde oaver ’t eiland make en wier ’t zwerfvuil iengezameld. Nao 10 jaor, he:t ze ien 2014 dat stökske overgedrage aon ’n ander.

Mar niet alleen ien Paandre, mar ok daor buute zet zi-j zich ien veur de leafbaarheid. Ze zat al bi-j ’t Rode Kruis afdeling Rijnwaarden toen deze ien 2009 samen is gegaon met de afdelingen Zevenaar en Montferland. Sinds dat samengaon zit ze ien het dagelijks bestuur en is ze de afvaardiging namens het Gelders Eiland.

Ien 2010 werd de WMO-raad opgerich. Deur alle veranderinge ien de zurg, was de behoefte daor um dichter bi-j de minse te staon. Vanuut ’t Rode Kruis werd ze benaderd en effe laoter zat ze ok ien de WMO-raod.

Buute al disse take en functies is ze ok al jaorelang coördinator van de collecte veur Amnesty International. As buutegewoon ambtnaar van de burgelijke stand he:t ze ien Rijnwaarden ok menig huwelijk geslote, ’n veurzichtige ienschatting toch zeker wel 200 huwelijke.

En zo:as ‘t bi-j ’n bruiloft um ’t bruidspaar drae-jt en niet um de ambtenaar, zo is ’t eigenlijk altied gegaon. Ienzette veur de medemens en niet ien de spotlight staon, dat typeert disse vrouw.

Waotermennekes en waoterwiefkes, ‘t is hoog tied um eur ‘ns ’n keer wel ien de schijnwerpers te zette. 2 bestuurslede zullen eur naor ’t podium begeleide, graag wil ik ollie vraoge te gaon staon en ze te begeleide met ’n hartelijk applaus.

De orde van verdienste 2015 geet naor : Margriet Schellekens