pannerden 2005

Waotermennekes en Waoterwiefkes, wie krieg 'm, dat is de vraog. Zoas elk jaor wut d'r deur CV LW&W de orde van verdiensten uutgereik aon 'n bepaald persoon, 'n groep minse of ienstelling die zich op 'n bijzondere wijze hemme iengezet of nog steeds ienzette veur de Paanderse gemeenschap.

Ooit is de erste orde uutgereik aon Diny Vonk en via 'n hoop andere actieve minse zien we uuteindelijk vurrig jaor geïndig met de avondwake en uitgeleidegroep. Allemaol minse waor wi-j as waotermennekes en waoterwiefkes hartstikke blij met zien. De volledige liest met name stee tok ien 't programmabuukse op blz. 8.

Mar, zoas gillie zulle begriepe zulle wi-j ok dit jaor wer 'n orde van verdienste uutreike en dit jaor vilt de eer te beurt aon 'n man.
'n Man die zich al jaorenlang het iengezet veur van alles en nog wat.
Zo was hij jaorenlang de bode van de supportersvereniging, of hartstikke druk met de duuve, of speulde hij de postbode van de schutterij. Mar daor waor wi-j 'm toch wel 't meeste van kennen is toch wel al die jaore dat hij as portier achter ien de tent stond met de paanderse kermis. Dat duut ie al dik 25 jaor ! Het afgelopen jaor is zeker gin mekkelijk jaor gewes veur 'm, want deur zien ziekte het ie heel wat ziekehuusbezoeke af motte legge. 'T was dan ok hartstikke fijn um 'm met de kermis wer achter ien de tent te zien.
Waotermennekes en waoterwiefkes, het zal ollie intusse wel duidelijk zien aover wie ik 't het, de orde van verdienste 2005 geet naar Jeske Kock. ! Twee dames van 't bestuur zulle Jeske en zien vrouw nou naor 't podium begeleiden en ik verzoek iedereen um te gaon staon en Jeske en zien vrouw te begeleiden met 'n hartelijk applaus.

CV 't Land van Waoter & Wiend verleent hierbij de orde van verdienste 2005 aan Jess Kock.
Met deze orde willen wij onze bewondering en waardering tonen voor hetgeen deze persoon al jarenlang verricht voor de Pannerdense gemeenschap. Zijn betrokkenheid en inzet bij diverse Pannerdense verenigingen is ook de CV niet onopgemerkt gebleven. Zeker zijn rol als portier van het schuttersgebouw tijdens de kermis heeft er toe bijgedragen deze orde uit te reiken. Wij hopen dat hij zich tot in lengte van jaren zou kunnen blijven inzetten.

Aldus opgemaakt Pannerden 18 november 2005 Getekend door de President en Prins Tim de 1e.