pannerden 2006

Waotermennekes en Waoterwiefkes. Zoas elk jaor wut d'r deur CV LW&W de orde van verdiensten uutgereik aon 'n bepaald persoon, 'n groep minse of ienstelling die zich op 'n bijzondere wijze hemme iengezet of nog steeds ienzette veur de Paanderse gemeenschap.

Ien Paandre zien wi-j ien de gelukkige umstandigheid dat we veul van disse actieve minse hemme. En zowat alle minse doen dat ok nog 'ns vrijwillig ok ! Deur die ienzet van disse minse kunne de veule verenigingen ien ons daerp dan ok blieve bestaon en dat kump de leafbaarheid van ons dorp alleen mar ten goede.
Zonder die actieve minse zou Paandre d'r 'n stuk saaier uutzien, en dat willen wi-j van CV LW&W graag veurkomme.

Ok dit jaor wille wi-j wir graag iemand efkes ien 't zunneke zette en bedanke veur alles wat hij veur Paandre het betekend.
Beste Waotermennekes en Waoterwiefkes, gillie hemme 't goed geheurd, de eer vilt dit jaor te beurt aon 'n man, 'n man die zich al jaorenlang het iengezet veur van alles en nog wat.
Het is hos te veul um op te noeme, mar ik het toch mar 'n lieske gemak ; hij was ;
34 jaor bi-j de vrijwillige brandweer
20 jaar lid van 't Dijkencross comité
12 jaor ien 't scholbestuur
13 jaor ien 't kerkbestuur
12 jaor veurzitter van RKPSC
8 jaor raodslid
16 jaor wethouder
24 jaor senaotslid, waorvan de laotste 15 jaor as President.
Verder was hij nog betrokke bi-j diverse verenigingen of ienstellingen buute Paandre, mar wel altied ien 't belang van Paandre.
Waotermennekes en waoterwiefkes, met z'on imposante staat van dienste is 't niet meer dan verdiend um 'ns ien de schijnwerpers gezet te worden.

Het zal ollie intusse wel duidelijk geworde zien oaver wie ik 't het, de orde van verdienste 2006 geet naar Jan Stronkman !