2008: Jan & Thea Willemsen

Geen foto!

Beste Waotermennekes en Waoterwiefkes, dit jaor vilt de eer te beurt aon 'n echtpaar, 2 minse die zich al jaorenlang ienzette op allerlei gebied.
Afgelope weak hemme wi-j dit stel met een bezoekje vereerd en hun op de hoogte gebrach van disse onderscheiding. Uiteraard ware ze allebei zo trots as 'n pauw, mar tegeliek kwam ok de nuchtere opmerking van; ach da is toch nie zo bijzonder, zoiets da doe-j gewoon en 't is 'n bietje 'n deel van ow leave.
Ze zegge wel 'ns bescheidenheid siert de mins, mar juus disse gedachte en toch die ienzet, da mik 't da leave ien Paandre leuk kan zien.
Toen wi-j op 'n gegeven moment langzaam aon de hele staat van dienst van allebei 'ns langs ginge en alles aon 't papier toevertrouwde, werd ok hun duidelijk dat 't ientusse toch wel 'n aordige lies is geworde.
Zo verzurg zij al jaore de ledenadministratie van de parochie, zat ze 8 jaor ien 't kerkbestuur, zit ze al vanaf de oprichting bij 't ritmisch koor en da is zo'n 38 jaor en daorbij zit ze ok nog 'ns ien de tekstgroep. Verder kan de kerk altied 'n beroep op eur doen veur allerlei hand en span diensten, van 't maken van 'n buukske tot de lectorengroep. Mar ok is ze op ander gebied heel actief, 8 jaor bestuurslid van de vrouwenbond, 15 jaor ien 't bestuur bij PIT en al 10 jaor verzurg zij de dodenherdenking op 4 Mei. Ok veur het KWF is zij gin onbekende, ze is al 25 jaor de coördinatrice van de collecte hier ien Paandre en daorveur het ze laotst 'n speldje gekrege. Verder is zij te zien op de Pauwengaard as Fitness instructrice en kan iedereen altied wel 'n beroep op eur doen, van presenteren van een pronkzitting, tot hulp bij de koffie of het zien van ceremoniemeester bij een jubileum of opening.
Mar ok ien eur functie as ambtenaar van de burgerlijke stand steet ze al 30 jaor klaor veur iedereen, en het ze ientusse half Paandre wel getrouwd geleuf ik. En zeker de manier waorop ze da duut, mik 't da 'n speciale dag vaak 'n extra tintje krieg.
Hij is vanaf de oprichting lid van OKO en da is dus ruum 30 jaor en zelfs daorveur stond ie al op 't toneel. Nou werkt t'ie veural achter de scherme, as hulp veur speulers en regie, mar zeker ok as schilder van OKO. Uut de pronkzittingen ontstond Vals Plat en ok daor is hij al vanaf de oprichting bij, volgend jaor 25 jaor. Menig liedje wat ien 't Paanders gezonge wurd is van zien hand. Verder is hij al zo'n 25 jaor actief bij 't ritmisch koor, weliswaor met tussenpozen. Ok is t'ie al 25 jaor lid van 't herenkoor, waorvan de laotste 15 jaor as secretaris en da duut ie zo goed dat hij da waarschijnlijk nog wel lang zal blieve. Daornaost zat ie 8 jaor ien 't parochiebestuur, 8 jaor ien de parochieraod, zit ie alwer 10 jaor bij de Avondwake en uitgeleide groep en mik t'ie al 40 jaor lang deel uut van de werkgroep gezinsvieringen. Mar ok op andere vlakken was en is t'ie actief, zowel binnen as buute Paandre. Zo was t'ie bestuurslid bij de Abvakabo, 6 jaor lang veurzitter van de afdeling volleybal van Pajodos en zet t'ie zich al zo'n 30 jaoren ien veur 't dialect hier ien de umgeving, as medewerker van 't Wald mar ok as mede schriever van 't Paanderse woordenboek.
Waotermennekes en waoterwiefkes, met zo'n staat van dienst en met zo'n fantastische ienzet en enthousiasme is 't niet meer dan verdiend um 'ns ien de schijnwerpers gezet te worden. Het zal ollie intusse wel duidelijk geworde zien oaver wie ik 't het, de orde van verdienste 2008 geet naor : Jan en Thea Willemsen !
Helaas kunnen Jan en Thea vanaovond niet aonwezig zien, vanwege 't overlijden van de moeder van Jan deze middag. Mar uiteraard zal de carnavalsvereniging d'r veur zurge da ze de Orde van Verdiensten thuus kriege.
Bij de OVV heurt een oorkonde, medaille en natuurlijk bloemen, de oorkoden zal ik ekkes veurleaze.
Ondanks da ze niet aonwezig zien wil ik iedereen verzoeken effe te gaon staon en 'n groot applaus te brenge aon de order van verdienstem 2008, Jan en Thea Willemsen.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.