2009: Seniorenvereniging Pannerden

pannerden 2009

Beste Waotermennekes en Waoterwiefkes, dit jaor vilt de eer te beurt aon 'n vereniging. Afgelope weak hemme wi-j 't bestuur van disse vereniging, tijdens 'n verzonnen extra vergaodering, met een bezoekje vereerd en hun op de hoogte gebrach van disse onderscheiding. Op één bestuurslid nao, ware ze dan ok allemaol errug verras van dit ni-js mar tegeliek ok trots op disse waardering.
De vereniging die dit jaor de eer te beurt vilt, viert dit jaor 'n echt carnavalsjubileum, ze bestaon namelijk 33 jaor. Opgerich op 15 januari 1976 en sindsdien zette zij zich ien veur de ouderen ien onze samenleving. Iedereen vanaf 55 jaor kan lid worde en veur disse leden wurd d'r dan van alle georganiseerd. Minimaal één keer ien de maond is d'r wat te doen, en dat kan 'n themamiddag zien, 'n bingo, 'n foto en dialectmiddag, spellenmiddag, noem mar op. Verder worden Sinterklaos en Kerst natuurlijk ok gevierd en is d'r ien Oktober same met Aordt altied 'n kleintje kermis.
Één keer per jaor wurd d'r same met de Swor 'n gemeentelijke dansmiddag gehouwe veur de hele gemeente en sinds veurig jaor zien ze nou ok op 't zomerfees te viende.
Bij de oprichting ien 1976 bestond 't bestuur uut, dhr. den Balvert, dhr. Willemsen, dhr. Olthof, mevr. Kuster, mevr. Wezendonk en dhr. Rijkevorsel. Mar ok laoter hemme verschillende minse zich iengezet veur disse club en zien d'r ok 2 ereleden benoemd, dhr. van Deelen en mevr. Kuster.
Ien 't begin bestonde de activiteiten veural uut bingo en dansen en was het ledenaantal beperk. Tegenwoordig wurd d'r heel wat meer georganiseerd en hemme sommige uitstapjes ok nog 'n educatief karakter (en da is subsidietechnisch natuurlijk errug slim). Ok is het ledenaantal gegroeid naor zo'n 140 leden, en volgens 't bestuur zien dat trouwe leden, en is de opkomst altied goed. Zelfs de laotste weaken zien d'r nog wat lede bi-jgekomme, wellicht dat de ni-je Pannerd hierop invloed het gehad. Het clubhuus is ien al die jaore wel hetzelfde gebleve, namelijk bij de Oude Waal, gi-j wit wel, bij Piet.
Waotermennekes en waoterwiefkes, het zal ollie intusse wel duidelijk geworde zien oaver wie ik 't het, de orde van verdienste 2009 geet naor :
Seniorenvereniging Pannerden

Waotermennekes en Waoterwiefkes, hier staon veur ollie; Herman Lendering (veurzitter), Leen Pes (secretaris), Geert Ijsveld (penningmeester), Gerda Hendriks, Toos Hermsen en Riky Visser.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.